De Wegwijzer

De Wegwijzer is een kleinschalige school op grens van de wijk Steenwijk-West en Zuidveen. Maar de leerlingen komen uit heel Steenwijk en de omliggende kernen. We zijn een gereformeerde basisschool en de ouders kiezen er bewust voor om hun kind(eren) naar onze school te brengen. Meer over onze identiteit leest u op deze pagina.

De naam De Wegwijzer kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Allereerst is het een verwijzing naar God, die in Zijn zoon Jezus naar de aarde kwam. We willen ons laten inspireren door ons geloof en zien in Jezus een voorbeeld in hoe wij moeten leven.

Daarnaast willen we de leerlingen de weg wijzen in hun persoonlijk leven. De leerlingen, maar ook de leerkrachten en de ouders, zijn constant op weg. Elke dag leren we nieuwe dingen. Op school bereiden we de leerlingen voor op de plek die ze mogen innemen in de maatschappij. Dat doen we door kennisoverdracht, maar ook door ze t laten kennismaken met de maatschappij en door ze te laten oefenen in het omgaan met zichzelf en anderen.

 

Er zijn vele wegen die naar Christus leiden. Als leerkrachten lopen we samen op met de leerlingen en ondersteunen we hen bij het kiezen van hun weg.

Logo

In ons logo is een windroos te zien, die naar de verschillende windrichtingen wijst. Samen met onze leerlingen verkennen wij de wereld om ons heen en zoeken we naar de juiste richting voor ieder kind.

De windroos staat ook symbool voor de methodiek van VierKeerWijzer, waarmee we onze lessen Wereldoriëntatie geven. VierKeerWijzer gaat uit van het gedachtegoed van Meervoudige Intelligentie. We gaan er vanuit dat de leerlingen op verschillende manieren tot leren kunnen komen. De één leert meer door te doen, de ander door te observeren en nog weer een ander door te onderzoeken.