Tussenschoolse opvang

Tussen de middag hebben de leerlingen 45 minuten pauze. In deze pauze mogen ze naar huis, maar het grootste deel van de leerlingen blijft op school eten. Het eerste kwartier eten ze in de klas onder begeleiding van de leerkracht, daarna gaan ze een half uur naar buiten. Daar zijn ouders aanwezig die als TSO-kracht helpen om een leuke en ontspannende pauze te hebben.

Voor de tussenschoolse opvang betaalt u een klein bedrag. Het is ook mogelijk om dit terug te verdienen door mee te helpen als TSO-kracht. U krijgt dan een vrijwilligersvergoeding van € 7,50 per keer. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor overleg, evaluatie, vergaderingen en nascholing. Van onze TSO-krachten verwachten we dat ze een Verklaring omtrent gedrag (VOG) inleveren bij de school. De kosten van deze VOG kunnen gedeclareerd worden bij de school.

Onderwijs en opvang onder één dak binnen De Zuidwester.

Buitenschoolse opvang

Als school bieden we zelf geen buitenschoolse opvang aan, maar het is wel mogelijk om dit te krijgen in hetzelfde gebouw (MFC De Zuidwester). Opvangorganisatie Speel@Home heeft een vestiging in ons mooie gebouw. Zij brengen en halen de kinderen rond onze schooltijden. Wilt u gebruik maken van deze opvang, dan moet u hiervoor zelf een aanvraag doen bij Speel@Home. Het staat u natuurlijk vrij om gebruik te maken van een andere opvangorganisatie.