Het team

Ons team bestaat uit zeven groepsleerkrachten, een specialist meer- en hoogbegaafdheid, een leerkrachtondersteuner, een administratief medewerker, een intern begeleider en een directeur.

Door de kleinschaligheid van de school zijn er korte lijntjes en kennen de teamleden alle kinderen. We willen ook korte lijntjes met u, spreek ons gerust aan bij het hek of stuur een Parro-bericht wanneer u iets wilt doorgeven!