Jij bent waardevol!

God heeft ons allemaal uniek geschapen. Ieder kind, maar ook iedere ouder en iedere leerkracht, is daarmee uniek, met een eigen persoonlijkheid, eigen gaven en eigen talenten. Met ons onderwijs willen we recht doen aan deze verschillen en op zoek naar optimale ontwikkeling voor alle kinderen.

Onderwijs is meer dan Rekenen, Taal en Lezen. We bereiden onze leerlingen voor op de plek die ze innemen in de maatschappij en hoe ze daarin omgaan met anderen.

We leren de kinderen wie ze mogen zijn als Christen en hoe ze vanuit hun christen-zijn betrokken kunnen zijn op elkaar en de mensen om ons heen.

Identiteit binnen Florion en De Wegwijzer

Vanaf 1 januari 2019 geldt binnen Florion een nieuw benoemings-, toelatings- en ledenbeleid. De toelating van medewerkers, ouders en leden wordt niet langer gebaseerd op het kerklidmaatschap, maar op een identiteitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven. Medewerkers wordt gevraagd om een medewerkersverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaren zij het identiteitsdocument te onderschrijven en als identiteitsdrager op de scholen de kinderen te leren hun leven te verbinden met God en hen daarin voor te gaan. Met alle ouders die hun kind aanmelden,  worden identiteitsgesprekken gevoerd. Zij kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als ouders zich kunnen vinden in de identiteit van de school, verklaren zij door ondertekening van de ouderverklaring dat ze instemmen met het christelijke karakter van de school  en dat zij de christelijke vorming van hun kinderen een gezamenlijke taak vinden van ouders en school. Ouders kunnen ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld dat tevens dient als ledenverklaring.