Visie op onderwijs

Zowel de leerlingen als de leerkrachten van De Wegwijzer zijn op weg. Als school willen we ons onderwijs iedere dag verbeteren en meer aanpassen op de behoeften van de leerlingen. Daarnaast leren de leerlingen iedere dag essentiƫle kennis en vaardigheden voor de rest van hun leven. Omdat er meerdere wegen zijn die naar dezelfde bestemming leiden is het belangrijk om het einddoel in zicht te houden. Deze einddoelen worden hieronder in het kort geschetst.

Op weg naar een leven als Christen

Als Christelijke school begeleiden we onze leerlingen in de zoektocht naar hun leven als Christen. We ondersteunen dit met kennis over God en de Bijbel, maar bovenal met gesprekken over wat deze kennis betekent in het dagelijks leven. De leerlingen ervaren dat ze een kind zijn van God en leren dat ze alles van Hem mogen verwachten.

Op weg naar een plek in de samenleving

De samenleving waarin onze leerlingen opgroeien verandert snel. Onze leerlingen worden op school voorbereid op hun plek binnen deze samenleving. Ze moeten hiervoor de samenleving leren kennen en duiden en worden ondersteund om aan de hand van deze kennis keuzes te maken over hun eigen rol hierin. Het leren omgaan met verschillen is om deze reden belangrijk voor onze leerlingen. Onze school is hierbij een veilige oefenplaats waar de leerlingen hierin kunnen groeien.

Op weg naar persoonlijke ontwikkeling

Onze leerlingen ontdekken in hun schoolloopbaan hun eigen kwaliteiten en valkuilen en leren hiermee om te gaan. Binnen de school oefenen ze in het omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen eigenaarschap voor hun eigen werk en de verzorging hiervan. De leerlingen leren om het beste uit zichzelf te halen en door te zetten als het moeilijker wordt. De leerlingen zien zichzelf ontwikkelen bij ons op school en doen dit met plezier.

Op weg naar groei in kennis en vaardigheden

De leerlingen op onze school krijgen lessen die opgezet zijn vanuit kerndoel-dekkende leerlijnen. Niet alleen op het gebied van de basisvakken (Rekenen, Taal, Lezen en Engels), maar ook binnen de wereldoriƫntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs) en de Creatieve Vorming (Kunst en Cultuur, Muziek en Expressie). Dit doen we zowel door het aanbieden van thema-gebonden als losstaande lessen. We leren de kinderen naast deze kennis ook de vaardigheden om de kennis toe te passen en de normen en waarden om hier op een goede manier mee om te gaan.