Ouderbetrokkenheid en contact

Een goed contact tussen de school en de ouders zorgt ervoor dat we samen de juiste voorwaarden kunnen verzorgen voor goed onderwijs. We zijn partners in het onderwijs en de opvoeding van de kinderen.
Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor laagdrempelig contact. We gebruiken hiervoor de volgende middelen:

 • Nieuwsbrief: met informatie over de school als geheel (eens in de twee weken).
 • Parro: met informatie over de groep van uw kind en chatfunctie met de leerkrachten.
 • Schoolgids: Informatiebrochure over de school.
 • Rapport: Twee keer per jaar een schriftelijk rapport over de vorderingen van uw kind.
 • Instagram en Facebook: Het laatste nieuws en activiteiten.
 • Site: Met alle praktische informatie

Ouderbijdrage

Om wat extra dingen te kunnen doen op school vragen wij een ouderbijdrage van de ouders van onze leerlingen. Dit is een vrijwillige bijdrage, de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding hiervan wordt jaarlijks besproken met de schoolraad en medezeggenschapsraad.

De volgende dingen worden betaald vanuit de ouderbijdrage:

 • Identiteitsgebonden activiteiten
 • Afscheid van leerlingen
 • Sinterklaas en andere feestdagen
 • Schoolreis
 • Kamp groep 7-8

De ouderbijdrage voor 2022 is € 65 bij 1 kind, € 115 bij 2 kinderen, € 152,50 bij 3 kinderen en € 185 bij 4 of meer kinderen

Schoolraad en Medezeggenschapsraad

De schoolraad (SR) en medezeggenschapsraad (MR) denken mee met de school over allerlei onderwerpen.

De SR fungeert als klankbord rond schoolontwikkeling en denkt mee over identiteitsgebonden onderwerpen. De SR wordt gevormd door de ouders uit de MR, aangevuld met andere ouders.

De MR heeft de taak om mee te denken rond nieuw beleid en vaststelling van praktische dingen zoals het vakantierooster en de groepsindeling voor het komende jaar. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

In de regel vergaderen de SR en de MR gezamenlijk. Bij veel vergaderingen is de directeur ook aanwezig om toelichting te geven vanuit de school.

U kunt contact opnemen met de SR of MR door te mailen naar mr.dewegwijzer@florion.nl.

Leden schoolraad en medezeggenschapsraad
NaamFunctie
Geertruida van der VlietVoorzitter SR
Janneke PosLid SR en MR (oudergeleding), lief en leed
Douwe van der ZwaagLid SR en MR (oudergeleding), notulist
Daniëlle KloezeLid SR, secretaris
Hans WeijdemaLid SR
Rita DrostLid MR (personeelsgeleding)
Wendelmoet IedemaLid MR (personeelsgeleding)