Onze schoolwaarden

De Wegwijzer heeft vijf schoolwaarden: Weerbaarheid, Verwondering, Goed Doen, Verantwoordelijkheid en Genieten. Deze waarden geven de uitgangspunten van ons onderwijs aan en zijn voor de school een leidraad in het nemen van nieuwe beslissingen.
In de periode tussen twee vakanties staat altijd een waarde centraal. We openen deze waarde gezamenlijk en sluiten deze ook samen weer af.

Hieronder leest u de inhoud van onze waarden.

De Wegwijzer, voor waarde(n)vol onderwijs!

Weerbaarheid

Binnen de waarde weerbaarheid hebben we aandacht voor onszelf en elkaar. We zijn allemaal anders, en ieder heeft zijn eigen gaven en talenten. We mogen ook leren wat het unieke van onszelf is en hoe dit ons kan helpen in ons leren en samenwerken met anderen. Vanuit de Kanjertaining werken we aan onderling respect en (zelf)vertrouwen.

Verwondering

Bij de waarde verwondering vieren we Jezus’ liefde. Hij kwam naar de aarde om voor ons te sterven. Daarnaast hebben we oog voor alles wat we kunnen en leren en hoe mooi de wereld gemaakt is.

Goed Doen

We zijn niet alleen op aarde, maar leven en werken samen met anderen. Bij de waarde Goed doen nemen we de tijd om dingen voor anderen te doen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met stichting Present. Ieder jaar proberen we met elke groep iets te betekenen voor de mensen om ons heen door een project te doen met Present.

Verantwoordelijkheid

We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen werk en samen verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Bij de waarde Verantwoordelijkheid denken we na over hoe met onze spullen en de wereld omgaan. Praktisch krijgt dit ook vorm door ieder jaar mee te doen met de opruimactie Mooi schoon van de ROVA.

Genieten

We leren veel en bereiken veel met ons onderwijs. En dat mag gevierd worden. De waarde genieten staat voor het terugkijken op de dingen die we gedaan en geleerd hebben en trots zijn op de behaalde resultaten. Ook genieten we van leuke en interessante uitstapjes.

Naast Rekenen, Taal en Spelling leren de kinderen wie ze zijn en hoe ze op een goede manier betrokken kunnen zijn op anderen.